Zdrowo i Bezpiecznie w ZSP2

17 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” przeznaczona dla uczniów klas V.

 

Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów, a także wdrażanie do odpowiednich zachowań, mających na względzie bezpieczeństwo i tzw. Postawę "fair play" w życiu codziennym. Impreza ta miała również za zadanie wyrabianie nawyków udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia.

 

Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Rady Dzielnicy Niewiadom – p. Brunon Baszczok, przedstawiciel PULS – MED w Rybniku - p. Aurelia Szymanowska, p. Anna Picho z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz przedstawiciele Policji. Zaproszeni goście brali czynny udział w pracach komisji konkursowej.

 

W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn.

 

Po trzygodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach,
II miejsce zajął Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 im. Janusz Korczaka w Rybniku,
III miejsce zajęła szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku.

 

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Dzielnicy Niewiadom, współorganizatora konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

 

Tekst: ZSP2

 

zdrowo i bezpiecznie