„Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik w okresie od 20.04.2020.do 20.10.2020 r.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 100 000 zł.

 

W ramach projektu zaplanowano zakup laptopów z oprzyrządowaniem dla uczniów rybnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu umożliwienia realizacji zdalnych lekcji. Zakupiono 51 sztuki sprzętu, który został przekazany w oparciu o protokoły przekazania dla 28 szkół, w tym 4 ponadpodstawowych.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zestaw logotypów Polska Cyfrowa