„Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik w okresie od 10.07.2020.do 09.01.2021 r.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 165 000 zł.

 

W ramach projektu zaplanowano zakup laptopów z oprzyrządowaniem dla uczniów rybnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu umożliwienia realizacji zdalnych lekcji. Zakupiono 82 sztuki sprzętu, który został przekazany w oparciu o protokoły przekazania dla 20 szkół, w tym 6 ponadpodstawowych.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Zestaw logotypów Polska Cyfrowa

Zestaw logotypów Polska Cyfrowa