Zarządzenie nr 477/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Zarządzeniem nr 477/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 sierpnia 2013 r. ustalone zostały wytyczne do sporządzania arkuszy organizacji pracy rybnickich placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014

 

Tekst zarządzenia tutaj