ZARZĄDZENIE 54/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

 

do pobrania TUTAJ