„Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbym nosić” - sukces w konkursie

Klasa IIc ze Szkoły Podstawowej nr 28  została wyróżniona nagrodą specjalną w ogólnopolskim konkursie organizowanym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na projekt własnego odblasku.

 

Na trzy przyznane nagrody specjalne, to właśnie SP 28 została wyróżniona w II kategorii wiekowej - 6-8 lat.

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły to ważna sprawa. Dzięki odblaskom jesteśmy lepiej widoczni dla samochodów, szczególnie w okresie zimowym. Nośmy więc odblaski i dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Tekst: Ewelina Dulińska (nauczyciel SP 28)