Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

Zmiana ulega organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni, w czasie których placówki będą zamknięte i podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Harmonogram przerw wakacyjnych w rybnickich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

lp. placówka oświatowa termin przerwy wakacyjnej
1 P01 Przedszkole nr 1 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
2 P03 Przedszkole nr 3 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
3 P04 Przedszkole nr 4 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
4 P07 Przedszkole nr 7 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
5 P09 Przedszkole nr 9 w Rybniku 6 - 17 lipca 2020 r.
6 P10 Przedszkole nr 10 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
7 P11 Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
8 P13 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 6 - 17 lipca 2020 r.
9 P14 Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
10 P15 Przedszkole nr 15 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
11 P17 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
12 P19 Przedszkole nr 19 w Rybniku 6- 17 lipca 2020 r.
13 P20 Przedszkole nr 20 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
14 P21 Przedszkole nr 21 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
15 P22 Przedszkole nr 22 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
16 P23 Przedszkole nr 23 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
17 P25 Przedszkole nr 25 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
18 P32 Przedszkole nr 32 w Rybniku 3 - 14 sierpnia 2020 r.
19 P37 Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
20 P39 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
21 P41 Przedszkole nr 41 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
22 P42 Przedszkole nr 42 w Rybniku 6- 17 lipca 2020 r.
23 P43 Przedszkole nr 43 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
24 P50 Przedszkole nr 50 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
25 ZSP01 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku -  P nr 16 17- 31 sierpnia 2020 r.
26 ZSP02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku - P nr 29 3 - 14 sierpnia 2020 r.
27 ZSP03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku - P nr 47 3 -14 sierpnia 2020 r.
28 ZSP04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku - P nr 33 20 - 31 lipca 2020 r.
29 ZSP05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku - P nr 5 10 - 21 sierpnia 2020 r.
30 ZSP06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku - P nr 18 20 - 31 lipca 2020 r.
31 ZSP07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku - P nr 35 6 - 17 lipca 2020 r.
32 ZSP09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku - P nr 6 3 - 14 sierpnia 2020 r.
33 ZSP10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku - P nr 2 3 -14 sierpnia 2020 r.
34 ZSP11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku - P nr 36 20 - 31 lipca 2020 r.
35 ZSP12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku - P nr 12 3 -14 sierpnia 2020 r.
36 ZSP14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku - P nr 26 17 - 31 sierpnia 2020 r.
37 ZSP15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku - P nr 31 3 - 14 sierpnia 2020 r.
38 SP22 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
39 SP23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
40 ZEA Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku - P 51 13 - 24 lipca 2020 r.
41 SZSP Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku - P nr 48 1 - 15 lipca 2020 r.
42 SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku - P nr 49 13 - 24 lipca 2020 r.