Zakończenie rekrutacji do punktów opieki dziennej

Informujemy, że z dniem 26.05.2014 r.  zostanie zamknięta rekrutacja uczestników projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik". Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczać do Urzędu Miasta Rybnika do dnia 26.05.2014 r. Formularze, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Osoby, które do tej pory zgłosiły chęć uczestnictwa, a które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostały wpisane na listę rezerwową. W przypadku wolnych miejsc w punktach opieki dziennej kandydaci z listy rezerwowej będą informowani i zapraszani do wzięcia udziału w projekcie.