Zakończenie projektów edukacyjnych

IMG 0386Za nami oficjalne podsumowanie projektów „Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku” oraz „Lekcja nieograniczonych możliwości” – projektu dla rybnickich szkół podstawowych. 


Podczas konferencji mogliśmy podzielić się rezultatami działań podejmowanych w ostatnich dwóch latach i podkreślić wagę działań dodatkowych dofinansowanych z EFS dla rybnickich placówek oświatowych. Gościnnie wystąpiła z prelekcją pani dr Agnieszka Wilczyńska, która omówiła projekt „Bohaterskiej wyobraźni” prowadzony w duchu psychologii prof. Philipa Zimbardo. Zachęcała nauczycieli i dyrektorów do zapoznania się z przedsięwzięciem HIP i podejmowania szkoleń w zakresie bohaterskiej wyobraźni. Więcej o HIP na stronie:http://hip.org.pl/
Z prezentacją wystąpił również pan dr Zdzisław Głowacki z Studium Oświatowego Tutor, który podsumował wyniki 2 etapowych badań kompetencji kluczowych i społecznych dzieci uczestniczących w projekcie „Lekcja nieograniczonych możliwości”.
Na koniec głos zabrała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – pani Jolanta Rocznik. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że projekty EFS stanowiły bardzo duże wsparcie dla placówek, podnosząc jakość oferty edukacyjnej i inspirując nauczycieli do otwierania się na kreatywność w edukacji. 
Ze strony organizatorów i lidera projektów edukacyjnych pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w wyrównywanie szans edukacyjnych w rybnickiej oświacie i życzyć kolejnych wyzwań w nowej perspektywie 2014-2020.

IMG 0439

IMG 0342

IMG 0346

IMG 0424

IMG 0404

IMG 0447