„Zakodowani” w ZSP 12 w Rybniku

Wraz z początkiem marca 2018r. świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w ZSP 12 w Rybniku przystąpiła do ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować, realizując tym samym szkolną innowację „Zakodowani”.

 

Co to kodowanie?
Jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN, kodować to znaczy przetwarzać informacje na kod. Tego właśnie uczymy na zajęciach z kodowania. Programowanie bowiem uczy dzieci logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, szukania nowych rozwiązań, kreatywności, a więc umiejętności potrzebnych w nauce i życiu codziennym. W programowaniu istotne są określone zasady i reguły, których przestrzeganie i wykorzystywanie jest warunkiem koniecznym do tworzenia kodów. Cała reszta to inwencja twórcza nauczycieli i uczniów.

 

Programowanie w świetlicy
Zajęcia polegają na metodycznym wprowadzeniu elementów programowania do zajęć dydaktycznych różnych rodzajów edukacji: polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej i in. Wprowadzamy nowe treści lub utrwalamy już poznane, a wszystko odbywa się podczas zabawy, przez doświadczenie, bo to działanie często pozwala uczniom zapamiętać nowe wiadomości.

 

Dzieci w tym wieku często działają intuicyjnie, nie potrzebują znajomości algorytmów. Tę intuicyjność wykorzystujemy podczas zajęć. Pracujemy, wykorzystując matę „Kodowanie na dywanie”, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Raz jest to kratownica, na której kodujemy obrazek za pomocą kartek papieru lub kolorowych kubeczków. Innym razem to pole do gry np. w kubkowe sudoku. Budowanie np. wież z kubków wg podanego kodu ćwiczy umiejętność pracy w grupie.

 

Jednak największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły ozoboty, zakupione częściowo z pieniędzy zarobionych na kiermaszu świątecznym. Otrzymaliśmy również wsparcie Pani Dyrektor i Rady Rodziców. W sumie zostało zakupionych pięć ozobotów, które kreatywnie wykorzystujemy na zajęciach.

 

Szkolna innowacja „Zakodowani” realizowana jest od marca do czerwca 2018r. Jej autorkami są Małgorzata Ficek i Joanna Stefaniak, która jest również koordynatorką. Zajęcia prowadzić będą także Małgorzata Szymczak i Magdalena Sorichta. Adresatem innowacji są dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.

 

Programowanie okazuje się w dzisiejszym świecie jedną z podstawowych umiejętności, którą powinni nabyć uczniowie. Warto zatem wprowadzić ich w ten świat, wspierając jednocześnie ich rozwój.

 

Tekst: Małgorzata Ficek (ZSzP 12)

 

zakodowani