Zagraniczne staże budowlańców 2017

Maj i wrzesień dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku z kierunku technik budownictwa, technik informatyk oraz technik geodeta to miesiące praktyk. W tym roku, w ramach projektu PO WER „Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej Budowlanki”, uczniowie odbywali praktyki w Portugalii i Wielkiej Brytanii.

 

Do Wielkiej Brytanii wyjechało 6. uczniów z kierunku technik informatyk, natomiast w Portugalii staż odbywali uczniowie z kierunków: technik budownictwa (8. uczniów w Lizbonie), technik informatyk (8. uczniów w Bradze) oraz technik geodeta (6. uczniów w Portugalii).

 

Głównym celem projektu było poznanie organizacji pracy i sposobu funkcjonowania angielskich i portugalskich firm, stosowanych w nich technologii oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodzie, umiejętności językowych, a także zwiększenie szans na zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

 

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. W ramach przygotowań zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia z przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Zajęcia te miały na celu przygotowanie beneficjentów do praktyk za granicą.

W trakcie trwającego 2 lub 4 tygodnie stażu uczniowie mieli okazję poznać praktyczne strony swojej przyszłej profesji. Poznali sposób funkcjonowania firm o charakterze wykonawczym, związanych z robotami budowlanymi, informatycznymi i geodezyjnymi. Zapoznali się z przebiegiem prac w różnych technologiach i na różnym etapie ich wykonania. Uczniowie wypełniali swoje obowiązki w sposób aktywny, odpowiedzialny i ambitny, za co byli chwaleni przez pracowników i właścicieli firm.

 

Pobyt na stażach zagranicznych to nie tylko doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach swojego zawodu, ale również liczne okazje do podnoszenia swoich kompetencji językowych, do czego przyczynili się zarówno lokalni mieszkańcy, stażyści z innych europejskich krajów, a także pracodawcy oraz partnerzy z Wielkiej Brytanii i Portugalii. Uczniowie poznali kulturę i sposób bycia mieszkańców, jak również kuchnię typową dla poszczególnych krajów.

 

Dni wolne od pracy uczniowie spędzali na poznawaniu i zwiedzaniu Lizbony, Bragi oraz Plymouth.

 

Praktyka zawodowa w ramach programu POWER była nowym i cennym doświadczeniem dla uczniów. Podniosła ich umiejętności komunikacyjne i wpłynęła znacząco nie tylko na rozwój zawodowy, kulturowy, ale także na ich tolerancję i otwartość na świat. Dzięki stażom uczniowie przekonali się, że są wartościowymi ludźmi, którzy dzięki chęci uczenia się i otwartości na świat mogą znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Tekst: K. Wróbel (ZSB)