Zagraniczne delegacje z wizytą w Urzędzie Miasta Rybnika

15 grudnia 2017 r. międzynarodowa grupa Projektu Visible Teaching4Performance miała zaszczyt gościć w Urzędzie Miasta Rybnika. Spotkanie z zastępcą Prezydenta – Panem Piotrem Masłowskim dotyczyło współpracy szkół partnerskich projektu Visible Teaching4Performance (Widoczne uczenie dla osiągnięć), którego koordynatorem jest ZS nr 2 w Rybniku.

 

Podczas spotkania goście z Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemiec, Portugalii, Turcji i Włoch mieli okazję poznać ciekawostki dotyczące naszego miasta, zaprezentowali swoje instytucje oraz podzielili się wrażeniami z pobytu w Rybniku. Rozmawialiśmy o historii naszego wieloletniego partnerstwa, które twórczo wspiera rozwój szkoły od 2010 roku, angażując społeczność szkolną w prace nad kluczowymi kompetencjami ( projekt COSSOL) oraz w działania w zakresie edukacji włączającej ( projekt INCorporated). Dzięki obecnemu projektowi chcemy dostrzec, jak z perspektywy ucznia wygląda proces nauczania. Innym celem projektu jest angażowanie i motywowanie uczniów oraz stwarzanie im możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej. Dzięki tym działaniom, zgodnie ze strategią „Europa 2020” opracowaną przez Komisję Europejską, uczestnicy projektu pracują nad systematycznym zwiększaniem szans na zatrudnienie absolwentów szkół.

 

Nasi partnerzy podkreślają, że wsparcie władz lokalnych widoczne podczas wspólnego spotkania, dyskusje, dzielenie się rezultatami projektu także na poziomie władz odpowiedzialnych za oświatę stanowi istotny element naszej współpracy. Po dyskusji w języku angielskim, uczestnicy upamiętnili spotkanie wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

Tekst: Hanna Skowrońska (koordynator projektu, ZS2)

 

erasmus ZS2

erasmus 2 ZS2