XV Targi Edukacji

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Prezentacja dotycząca naboru do szkół ponadpodstawowych 2023 (pdf, 2MB)

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 (pdf, 815KB)

Informator o zawodach w publicznych technikach i szkołach oraz liceach Miasta Rybnika (pdf, 2MB)

 

Prezentacje rybnickich szkół ponadpodstawowych

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Oferta edukacyjna szkoły I LO - prezentacja (pdf, 3MB)

Dni otwarte w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku odbędą się 3 - 4 kwietnia 2023

http://www.zs1.rybnik.pl

 

 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku

Oferta edukacyjna szkoły II LO - prezentacja (pdf, 4MB)

Dzień otwarty w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku odbędzie się 22 kwietnia 2023.

https://2lo.rybnik.pl

 

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Oferta edukacyjna szkoły IV LO- prezentacja (pdf, 1MB)

Dzień otwarty w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku odbędzie się 6 maja 2023.

https://www.ivlorybnik.pl/

 

 • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku

Oferta edukacyjna szkoły V LO (ZS3)- prezentacja (pdf, 3 MB)

Dzień otwarty w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku odbędzie się 13.05.2023

https://zs3.rybnik.pl/

 

 • Zespół Szkół Budowlanych

Oferta edukacyjna szkoły ZSB- prezentacja (pdf, 8MB)

Dni otwarte w Zespole Szkół Budowlanych odbędą się 30 - 31 marca 2023.

https://zsbrybnik.pl/

 

 • Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych

Oferta edukacyjna szkoły ZSEU - prezentacja (pdf, 10MB)

Dni otwarte w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych odbędą się 22 kwietnia oraz 3 czerwca 2023.

http://zseu.pl/

 

 • Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Oferta edukacyjna szkoły ZSME- prezentacja (pdf, 7MB)

Dzień otwarty w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych odbędzie się 21 kwietnia 2023

https://www.zsme.pl/

 

 • Zespół Szkół Technicznych

Oferta edukacyjna szkoły ZST- prezentacja (pdf, 4MB)

Dzień otwarty w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się  1 kwietnia 2023

http://www.zstrybnik.pl/

 

 • Zespół Szkół nr 5

Oferta edukacyjna szkoły ZS5- prezentacja (pdf, 3MB)

Dni otwarte w Zespole Szkół nr 5 odbędą się w dniach 21 marca oraz 30 maja 2023

http://www.zs5rybnik.pl/

 

 • Zespół Szkół nr 6

Oferta edukacyjna szkoły ZS6- prezentacja (pdf, 4MB)

Dni otwarte w Zespole Szkół nr 6 odbędą się 20-22 marca 2023.

https://www.zs6rybnik.pl/

 

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej

Dzień otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej odbędzie się 15 kwietnia 2023.

http://www.alorybnik.polsl.pl/

 

 • Zespół Szkół Urszulańskich

https://www.urszulanki.rybnik.pl

 

 • Młodzieżowa Rada Miasta

https://pl-pl.facebook.com/MRMRybnika/

 

plakat reklamujący targi edukacji

XV Rybnickie Targi Edukacji - plakat