XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajobrazowy PTTK

W dniach 31 maja – 3 czerwca w Świeradowie Zdroju odbył się finał centralny XL Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajobrazowego PTTK.

 

W turnieju bardzo dobrze zaprezentowały się rybnickie szkoły:

 
- drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w składzie: Karolina Rugor, Oktawian Karolewicz i Kacper Pałka, zajęła VIII miejsce w kategorii szkół podstawowych,

- drużyna z Gimnazjum nr 7 w Rybniku w składzie: Kamil Pałka, Szymon Pałka i Daniel Mołdrzyk, zajęła X miejsce w kategorii gimnazjów,

- drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w składzie: Szymon Solich, Rafał Gelzok i Rafał Juraszczyk, zajęła VII miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

 

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 19 została wyróżniona Honorową Odznaką Ministra Sportu i Turystyki „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”.

Medal wręczył prezes Zarządu Głównego PTTK pan Lech Dróżdżyński.

 

Turniej objęty jest patronatem MEN.