XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży w Polsce to pierwsze tego typu przedsięwzięcie i inicjatywa w Europie. Akcja propagująca parlamentaryzm wśród  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozpoczęła się w 1994 r. i trwa do dzisiaj. W sesji uczestniczy 460 młodych posłów z całej Polski. Udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży to nagroda dla najlepszych organizatorów szkolnych debat na temat ekorozwoju na szczeblu lokalnym.

Mając świadomość  poważnych zagrożeń  związanych  z degradacją środowiska  naturalnego  staramy się kształtować  właściwe postawy wśród młodych ludzi poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania te mają na celu  rozpowszechnianie wśród uczniów pozytywnych aspektów działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego. W związku z zorganizowaniem i przeprowadzeniem debaty dotyczącej zrównoważonego rozwoju „Lokalny Ekorozwój” uczennice Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku (Emilia Tomaszewska oraz Wiktoria Magiera) zakwalifikowały się do udziału w XIX posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży  jako jedyne przedstawicielki naszego miasta.

W dniu 31 maja 2013r. uczennice brały udział w seminariach, a następnego dnia w spotkaniach klubów poselskich oraz uroczystych obradach Sejmu.

Konsekwencją udziału w XIX obradach Sejmu było podjęcie projektu Uchwały w sprawie lokalnego ekorozwoju. Wyróżniające postawy uczennic w działania proekologiczne, świadomość degradacji środowiska naturalnego oraz szerzenie idei służących jego poprawie poprzez oddziaływanie na świadomość społeczności szkolnej czy lokalnej staje się głównym celem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Tekst: Barbara Zawadzka (G 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku)


G4 1


G4 2