XII Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego - sukcesy uczniów rybnickiego „TYGLA”

Uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Maciej Balas z klasy III Ti zakwalifikował się do III etapu XII Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego.

 

Maciej uczęszcza do klasy, w której języka angielskiego uczy mgr Krystian Kwiecień.

 

Olimpiada organizowana jest przez College „The Top” oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Celem tego konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat kultury, geografii, literatury, historii i języka państw angielskiego obszaru językowego. Ponadto, konkurs ma za zadanie rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, a także lepsze przygotowanie uczestników do nauki w szkołach wyższych.

 

Do I etapu przystąpiło około 400 uczniów szkół średnich z Polski, Czech i Słowacji. Etap ten odbył się 10.01.2013 w ZST w Rybniku i obejmował test pisemny z języka angielskiego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego etapu olimpiady była mgr Jadwiga Buryn.

 

Maciej Balas i Amadeusz Półtorak z klasy IIITi oraz Łukasz Mikuła z klasy IVTm uzyskali wymaganą ilość punktów i przeszli do II etapu konkursu wraz z 80 innymi uczestnikami. Odbył się on w siedzibie organizatora w dniu 02.03.2013r i składał się z testu leksykalno-gramatycznego.

 

Etap III obejmuje część ustną i odbędzie się 13.04.2013 w WSE-H w Bielsku-Białej. Uczestnicy mogą wybrać jeden z następujących zakresów tematycznych: kultura i geografia, literatura lub historia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Maciej Balas wybrał literaturę obu wyżej wymienionych krajów i będzie jednym z 34 osób, które zakwalifikowały się do końcowego etapu.

 

Tekst: ZST

 

XIIMOJA