Wyróżnienia dla najlepszych uczniów rybnickich szkół

W siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda” najlepszym uczniom rybnickich szkół wręczono Stypendia Prezydenta Miasta i tytuły ‘Rybnickiego Prymusa’.

We wtorek, 19 czerwca, wyróżnienia wręczone zostały uczniom szkół ponadgimnzjalnych i gimnazjów funkcjonujących w zespołach szkół.

W środę, 20 czerwca, wyróżnieni zostali uczniowie szkół podstawowych oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda”. Tego dnia nagrody odebrali także uczniowie szkół specjalnych, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku oraz Zespołu Szkół Urszulańskich.

Podczas uroczystości wręczono:
• 59 stypendiów dla najlepszych uczniów w poszczególnych szkołach (najlepszy uczeń w szkole)
• 58 tytułów ‘Rybnicki Prymus’ za osiągnięcia naukowe
• 48 tytułów ‘Rybnicki Prymus’ za osiągnięcia w dziedzinie kultury
• 130 tytułów ‘Rybnicki Prymus’ za osiągnięcia w sporcie szkolnym.

Uczniom gratulowali: prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz jego zastępca Wojciech Świerkosz.

Wysokość stypendium Prezydenta Miasta wynosi: 400 zł dla ucznia szkoły podstawowej, 600 zł dla ucznia gimnazjum (klasy gimnazjalnej) i 800 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Lista wszystkich nagrodzonych

- stypendyści

- prymusi - nauka

- prymusi - kultura

- prymusi - sport

 

Zdjęcia: Janusz Rzymanek