Wyróżnienie "Pozytywista Roku 2010" w kategorii "Oświata" w Rybniku

Kapituła Nagrody „Pozytywista Roku” powołana przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” spośród praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki oraz studentów w dniu 21 listopada 2011 r. wyłoniła w siedmiu kategoriach grupę Nominowanych do Nagrody „Pozytywista Roku”, a z Nich w środę, 14 grudnia 2011 r. – wyłoniła grupę Laureatów Projektu.

 

Jest to wyróżnienie dla osób, firm lub instytucji - współczesnych "Wokulskich", "dr. Judymów" i "Siłaczek", które zasłużyły się w szczególny i konstruktywny sposób dla swoich społeczności lokalnych, a szerzej całego społeczeństwa. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 
• Gospodarka
• Działalność społeczna
• Nauka i edukacja
• Oświata
• Kultura i sztuka
• Osobowość
• Za całokształt działalności

 
Nagroda ma na celu uhonorowanie dorobku, wkładu pracy, czy innego typu działań, które służą rozwojowi danej dziedziny życia, ale też przekładają się na wartość praktyczną dla społeczeństwa. Nasze wyróżnienie nawiązuje do idei pozytywistycznych – pracy organicznej i pracy u podstaw.
Pragniemy w ten sposób wyróżniać te osoby i instytucje, które świecą swoim przykładem, dzięki działaniom których dokonywane są zmiany systemowe służące poprawie życia ludzi znajdujących się w ich bezpośrednim oddziaływaniu, ale służące też zbudowaniu silnej gospodarki i bogatego społeczeństwa naszego kraju.
Fundatorem nagrody „Pozytywista Roku 2010” jest Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Młodzieży „STASZIC” z siedzibą w Warszawie.

 

15 grudnia 2011r w Warszawie w budynku SGGW odbyło się wręczenie nagród.

 

Lista Laureatów Nagrody „Pozytywista Roku” za 2010 rok:

 

Za całokształt działalności:
Anna Dymna
Roman Kluska
PKPP Lewiatan
Anna Sucheni-Grabowska

 

W kategorii „Gospodarka”:
TV Biznes

 

W kategorii „Działalność społeczna”:
Ochotnicze Hufce Pracy

 

W kategorii „Nauka i edukacja”:
Muzeum Powstania Warszawskiego

 

W kategorii „Oświata”:
Michał Młodawski

 

W kategorii „Kultura i sztuka”:
Teatr Kamienica

 

W kategorii „Osobowość”:
Maciej Orłoś

 

Lista Wyróżnionych za 2010 rok w poszczególnych kategoriach:

 

Gospodarka:
• Michał Boni (dr)
• Gazeta MSP
• Witold Orłowski (prof.)
• Krzysztof Pietraszkiewicz (dr)
 

Działalność społeczna:
• Narodowy Bank Polski
• Maspex Wadowice
• Fundacja Orlen Dar Serca
• PKO Bank Polski
 

Nauka i edukacja:
• Centrum Nauki Kopernik
• Michał Kulesza (dr hab. prof. UW)
• Tadeusz Mosz
• Maria Ryś (dr hab. prof. UKSW)
 

Oświata:
• Małgorzata Ewa Purzycka – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze
• Iwona Czech – Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczawnie Zdroju
• Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku
• Waldemar Mazur – IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej
• Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Andersa w Chełmie
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
• Małgorzata Joniuk-Piątkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi
• Mgr Lidia Stotko – Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu
• Maria Farasiewicz – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
• Małgorzata Józefowicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
Grażyna Kohut – Zespół Szkół Technicznych im. St. Staszica w Rybniku
• Waldemar Pigulak – III Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach
• Mgr Urszula Martyka-Wiecha – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
• Beata Suplicka – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie
• Robert Połczyński – VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie
• Marian Przybył – I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
 

Kultura i sztuka:
• Kabaret Moralnego Niepokoju
• Marek Madej
• Elżbieta Ostrowska
• Piotr Rubik
 

Osobowość:
• Robert Gwiazdowski (dr hab.)
• Leszek Balcerowicz (dr hab. prof. SGH)
• Adam Małysz
• Krzysztof Rybiński

 

1

 

1