Wyniki czwórboju lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

Wyniki czwórboju lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 

Wyniki drużynowe dziewcząt

 

Wyniki drużynowe chłopców

 

Wyniki indywidualne