Wycieczka na Oczyszczalnię Ścieków w Rybniku

25 lutego 2014r. klasa 3e Gimnazjum nr 4 wraz z opiekunami Panią Ewą Koszyk i Panią Anetą Kuźnik odwiedzili pobliską Miejską Mechaniczno – Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków. Wyjazd ten miał związek z realizacją innowacji „Edukacja ekologiczna z elementami języka angielskiego w klasach europejskich”.

 

W trakcie zwiedzania oczyszczalni Pani przewodnik omówiła, a co najważniejsze pokazała poszczególne etapy oczyszczania zanieczyszczonej wody z naszego rejonu: etap mechaniczny i biologiczny. Uczniowie poznali znaczenie bakterii i innych mikroorganizmów w oczyszczaniu ścieków.

 

Grupie zwiedzających towarzyszyła Telewizja Katowice, a uczniowie Kamil Oleksik i Agnieszka Anderska udzielili nawet wywiadu na temat ekologii i oczyszczalni, za aktywny udział w zwiedzaniu otrzymali nagrody książkowe.

 

Tekst: G4