Wolontariusze z „Mechanika” liderami dobroczynności

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi odbyło się podsumowanie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego na najlepiej zorganizowaną akcję społeczną w latach 2015-2016 pod hasłem „Lider Dobroczynności”.

 

Celem konkursu było promowanie wolontariatu wśród młodzieży, wszelkich akcji charytatywnych oraz uhonorowanie młodych ludzi o dobrych sercach i wyjątkowej wrażliwości.

 

Wolontariusze z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki zajęli pierwsze miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego za „Świąteczną paczkę Mechanika”, promowanie i szerzenie wiedzy o transplantacji narządów oraz współpracę ze stowarzyszeniami promującymi pracę wolontariatu. Doceniono ich wkład w promowanie wolontariatu, dobroczynności, prowadzeniu akcji charytatywnych organizowanych przez młodych ludzi, dla których niesienie pomocy jest naturalną działalnością.

 

W ocenie prac jury uwzględniało następujące kryteria: pomysłowość, innowacyjność akcji i jej zasięg, efekt i wpływ zrealizowanych działań na środowisko lokalne, a także współpracę z innymi instytucjami.

 

Podczas pobytu w Czeladzi uczniowie „Mechanika” mieli okazję zaprezentować swoje działania i przybliżyć efekty działalności na rzecz innych, potrzebujących ludzi.

 

Koordynatorem i opiekunem wszystkich działań była pedagog szkolny – ubiegłoroczny Nauczyciel Roku Miasta Rybnika Pani Bożena Paniczek.

 

Tekst: Marek Holona (ZSME)

 

lider dobroczynnosci