Wolontariusze BGK uczyli bankowości w szkołach w ramach programu „Młody Obywatel”

Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego z całej Polski w maju i czerwcu br. w 20 gimnazjach i liceach w całej Polsce przeprowadzili lekcje bankowości w ramach programu „Młody Obywatel”, realizowanego wspólnie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestniczyło  w nich prawie 400 uczniów.

Z końcem roku szkolnego zakończyła się druga edycja programu „Młody Obywatel”, który Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego realizowała we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przez cały rok szkoły z całego kraju realizowały projekty mające na celu poprawę relacji międzyludzkich w społecznościach lokalnych. Spośród wszystkich uczestników programu zostało wybranych 20 aktywnych placówek, w których wolontariusze BGK poprowadzili pozaprogramowe zajęcia w formie ćwiczeń, poświęcone bankowości. Przekazywali uczniom swoją wiedzę na temat specyfiki działania banków, a także uczyli ich świadomego podejmowania decyzji przy wyborze produktów bankowych. Lekcje trwały 90 minut i były prowadzone w formie warsztatowej, mającej na celu wywołanie aktywności i włączenie młodzieży do dyskusji. Miały one czysto edukacyjny, obiektywny charakter, ponieważ BGK nie posiada w swojej ofercie produktów skierowanych do klientów indywidualnych.

„To bardzo cenne doświadczenie i ogromna przyjemność przekazywania ważnych dla młodzieży informacji, a jednocześnie nadzieja, że dzięki takim zajęciom będą lepiej przygotowani na wejście w rolę dorosłych i odpowiedzialnych” – mówił jeden z wolontariuszy. Inna wolontariuszka zaznaczyła: „Praca z młodzieżą dała mi dużą satysfakcję. Wcześniej prowadziłam szkolenia i prezentacje tylko dla dorosłych”.

Dla większości pracowników BGK było to zupełnie nowe doświadczenie i ciekawe wyzwanie. Podczas szkolenia w centrali Banku poznali różnorodne metody pracy z uczniami oraz scenariusz, który miał ułatwić prowadzenie lekcji. Każdemu prowadzącemu towarzyszył animator Centrum Edukacji Obywatelskiej, pomagając w kwestiach organizacyjnych i porządkowych.

W ocenie wolontariuszy zajęcia zakończyły się sukcesem – temat trafił w potrzeby gimnazjalistów i licealistów, w przyszłości każdy z nich będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę. W ubiegłym roku takich lekcji było 16, natomiast w tym liczba chętnych wolontariuszy i szkół wzrosła. Do tej pory w lekcjach, które przeprowadzili wolontariusze BGK, uczestniczyło blisko 800 młodych obywateli.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego rozpoczęła współpracę z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej przy realizacji programu Młody Obywatel w październiku 2010 r. Głównym celem programu jest umożliwienie młodym ludziom prowadzenia działań służących wzrostowi kapitału społecznego w miejscowościach, w których mieszkają. Podejmowane przez młodzież inicjatywy mają wpływać na wzrost wzajemnego zaufania, współpracy, poczucia lokalnej tożsamości pośród członków społeczności lokalnych.

Program realizowany jest we współpracy ze szkołami, którym Centrum Edukacji Obywatelskiej udziela kompleksowego wsparcia. Nauczyciele uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach i kursie  internetowym, uczniowie w warsztatach i spotkaniach z animatorami CEO, a cały zespół projektowy może uzyskać dofinansowanie na organizację prezentacji lokalnej.

 


Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 80. rocznicę powstania banku. Jan Kanty Steczkowski, od nazwiska którego nazwę przyjęła Fundacja, był pierwszym Prezesem Banku, działaczem gospodarczym i politykiem. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 14 kwietnia 2005 r. Misją Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

 

Komunikat prasowy

www.fundacja-steczkowskiego.pl