Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy "Leśnym tropem"

11 października 2013 r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Rybniku już po raz jedenasty spotkali się uczestnicy Wojewódzkiego Plenerowego Konkursu Przyrodniczego "Leśnym tropem".

 

Konkurs rozgrywany był w dwóch etapach - szkolnym i międzyszkolnym. Eliminacji wstępnych dokonały szkoły macierzyste - typując do rozgrywek finałowych czteroosobowe zespoły. Ostatecznie do konkursu przystąpiło 48 uczniów klas V i VI z 12 szkół podstawowych z subregionu zachodniego województwa śląskiego. Konkurs wspierało swoim zaangażowaniem 12 wolontariuszy.

 

Przed uczestnikami stanęło nie lada wyzwanie. Wcielając się w asystentów architekta krajobrazu profesora Jętkę, musieli przeprowadzić wstępną analizę przyrodniczo-krajobrazową terenu i skorygować błędy, które znalazły się w raporcie dostarczonym do Urzędu Miasta Rybnika. Zadanie nie należało do łatwych, wyniki zdobyto na podstawie doświadczeń i pomiarów wykonanych na trasie konkursu. Dodatkowo asystenci musieli udzielić pierwszej pomocy oraz popisać się dobrą orientacją w terenie i znajomością śladów zwierząt żyjących w rybnickich lasach.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury złożone z przedstawicieli trzech szkół. Wyłoniono trzy zwycięskie drużyny:

I miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku,

II miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa z Jankowiec,

III miejsce zdobył Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Rybniku.

 

Trzy zwycięzki drużyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci lornetek, termosów, apteczek i książek oraz pakietu gadżetów reklamujących powiat rybnicki. Każdy uczestnik wrócił do domu z nagrodą pocieszenia w postaci kolorowego kubka i przewodnika "Śląskie z dzieckiem", które na pewno będą wykorzystane na wyjazdach i wycieczkach. W ufundowaniu nagród pomógł Urząd Miasta Rybnika, Starostwo Powiatowe oraz Śląska Izba Turystyki.

 

Uczestnicy, jak i pogoda spisali się na medal, więc na zakończenie zmagań na wszystkich czekało ognisko integracyjne i wspólne pieczenie kiełbasek.

Tekst: Katarzyna Smołka - Organizator konkursu


Lesnymtropem ssp