Wnuczka Józsefa Antalla z wizytą w ZSB

25 marca 2014 r Zespół Szkół Budowlanych odwiedziła wnuczka Józsefa Antalla – przyjaciela i współpracownika Patrona szkoły, Henryka Sławika. Pani Klara Hejj przyjechała z Węgier w związku z obchodami Roku Henryka Sławika w województwie śląskim.

W trakcie kameralnego spotkania z grupą uczniów w ciekawy sposób opowiedziała o swoim dziadku i zasługach H. Sławika w ratowaniu Polaków w latach II wojny światowej. Pani Klara podkreślała jak dużą rolę w tworzeniu historii odgrywają zwykli ludzie, którzy stają się później bohaterami. Okazało się, że pani Klara Hejj doskonale mówi po polsku - już na Węgrzech ukończyła kurs języka polskiego, potem studiowała w Warszawie.

Na koniec spotkania uczniowie w podziękowaniu wręczyli gościowi kwiaty i drobny upominek związany z Rybnikiem.

 

Z tej samej okazji – mianowicie – Roku Henryka Sławika w dniu 27 marca 2014 r. w Katowicach odbyło się VIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów. Z dużym zainteresowaniem zebrani obejrzeli film przygotowany przez uczniów ZSB mówiący o ponadczasowych wartościach jakimi kierował się H. Sławik oraz wysłuchali okolicznościowego wystąpienia mgr Bartosza Florysa - nauczyciela historii w "budowlance".

 

Tekst: ZSB


Klara Hejj