Wizyta hiszpańskich gości w ZS3

W marcu, tuż przed Wielkanocą (18.03 – 24.03.2018r.) w Zespole Szkół nr 3 gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły w San Asensio w Hiszpanii. Wizyta w Polsce była częścią projektu Erasmus + „Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych ” realizowanego przez ZS3 i szkołę hiszpańską od września 2017r.

 

 

Rybnicka szkołę w marcu odwiedziło łącznie 8 uczniów i 2 nauczycielki. Było to już drugie spotkanie w ramach współpracy – wyjazd polskich uczniów do Hiszpanii odbył się w styczniu tego roku. Pobyt hiszpańskiej młodzieży w naszym mieście trwał tydzień i zostali oni ugoszczeni przez rodziny uczniów naszego gimnazjum. W tym czasie jego uczestnicy mieli okazję poznać nie tylko szkołę i miasto, ale również uczestniczyli w wycieczkach, które pozwoliły im poznać bliżej nasz region i kraj.

 

Po pierwszej nocy spędzonej w domach swoich polskich przyjaciół, hiszpańscy goście zostali uroczyście przywitani przez pana dyrektora w auli szkolnej. Uczniowie polscy przedstawili zebranym dotychczasowe efekty swojej pracy w projekcie, a hiszpańscy goście opowiedzieli wszystkim o swoim mieście i szkole. Potem przyszła pora na zwiedzanie szkoły oraz na udział w lekcjach. Goście uczestniczyli w różnych zajęciach – była lekcja języka polskiego, matematyki, informatyki oraz lekcja biologii. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim i wymagały wielotygodniowego przygotowania ze strony uczniów i nauczycieli.

 

Pierwszego dnia wiosny hiszpańscy goście razem z wszystkimi uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przywitali wiosnę tańcząc belgijkę na rybnickim rynku. Zostali również ugoszczeni w Urzędzie Miasta, gdzie spotkali się z Wojciechem Świerkoszem Zastępcą Prezydenta Miasta. Podczas spotkania poruszono wiele ciekawych tematów, nie zabrakło również czasu na pamiątkowe zdjęcie. W środę odwiedzili Kraków, gdzie poznali najpiękniejsze zakątki dawnej stolicy Polski oraz wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których samodzielnie przygotowywali pierogi. W Sukiennicach zakupili oryginalne pamiątki dla swoich bliskich. Innego dnia mogli na kilka godzin zamienić się w górników, gdzie podczas zwiedzania Kopalni „Guido” w Zabrzu przybliżono im m.in. historię górnictwa na Śląsku oraz samą pracę górników. Na własne oczy mogli zobaczyć tam prawdziwą ścianę wydobywczą, wyposażoną w nowoczesny kombajn ścianowy i obudowę zmechanizowaną. Te gigantyczne urządzenia, uruchamiane przez przewodnika wywołały na gościach niezwykłe wrażenie.

 

W przedostatni dzień pobytu wszyscy goście wzięli udział w imprezie z okazji Dnia Promocji Zdrowia. Ostatni wspólny obiad, na który zaproszono wszystkich rodziców rodzin goszczących, zorganizowano w szkolnej stołówce. Spotkanie z hiszpańskimi przyjaciółmi było dla wszystkich bardzo cennym doświadczeniem. Dało szansę całej społeczności szkolnej na nawiązanie nowych, międzynarodowych znajomości.

 

W sobotni poranek pożegnaliśmy hiszpańskich gości pełni ciepłych wspomnień, ale także gotowi na podjęcie kolejnych wyzwań, jakie stawia przed nami projekt Erasmus+.

 

Tekst: ZS3

 

Erasmus 1

Erasmus 2

Erasmus 3

Erasmus 4

Erasmus 5

Erasmus 6

Erasmus 7

Erasmus 8

Erasmus 9