Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej Bruarskoli w Islandii

Szkoła Podstawowa nr 28 .im A. Szewczyka w Rybniku wraz ze Szkołą Podstawową z Bruarskoli z Islandii realizuje projekt „Moda na Zdrowie”, w ramach programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wszelkie podejmowane zadania mają na celu promocję zdrowia. Cała społeczność szkolna zaangażowana jest w różnego rodzaju działania (warsztaty, pogadanki, konkursy, wycieczki), podczas których realizowane są następujące treści: bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie, higiena osobista, aktywność fizyczna i rekreacja.

W dniach 26 -29 maja nauczyciele z naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu roboczym w Islandii w mieście Rejkiawik. Celem spotkania była realizacja zadań projektowych, podsumowanie dotychczasowej pracy i zaplanowanie działań na kolejne miesiące. Dzięki tej bezpośredniej wizycie nauczyciele naszej szkoły mieli okazję wprost zetknąć się zarówno z różnego rodzaju zagadnieniami związanymi z metodologią pracy, jak i z wszelkimi nowinkami organizacyjno-technicznymi, mającymi na celu wdrażanie możliwie najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Islandczycy mogli z kolei zaczerpnąć nieco informacji pochodzących z Polski. Wizyta była niezwykle owocna, nastawiona na konkretne i realne działania.

 

Tekst: SP28 

Nazwa programu: Współpraca instytucjonalna.

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY

 

Nazwa projektu: „Moda na zdrowie” Projekt jest finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Cele projektu jest kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia.

Termin realizacji: 2014.03.03 -2016.02.03

Szkoła partnerska: Szkoła Podstawowa: Reykjavík – ISLANDIA

 

Budżet: 22 284 euro

 

Szkoła Podstawowa nr 28 .im A. Szewczyka w Rybniku wraz ze Szkołą Podstawową z Bruarskoli z Islandii realizuje projekt „Moda na Zdrowie”, w ramach programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Wszelkie podejmowane zadania mają na celu promocję zdrowia. Cała społeczność szkolna zaangażowana jest w różnego rodzaju działania (warsztaty, pogadanki, konkursy, wycieczki), podczas których realizowane są następujące treści: bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie, higiena osobista, aktywność fizyczna i rekreacja.