Wiem, co jem – owoce i witaminki w ZSzP 2 w Rybniku.

Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2  im Janusza Korczaka  w Rybniku od kilku lat realizowane są określone Programy Żywieniowe, mające na celu propagowanie szeroko pojętego, prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży.

Z powodzeniem realizowany jest tam Europejski Program "Owoce i warzywa w szkole" oraz  Program "Szklanka Mleka".

 

Celem tych programów jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Ponadto każde dziecko w szkole ma szansę wypicia 0,25 l darmowego, świeżego i pożywnego mleka o najwyższej jakości. Stało się to realne dzięki dotacji Unii Europejskiej i zaangażowaniu Agencji Rynku Rolnego.

     

ZSzP 2 poza powyższymi Programami, od marca bierze udział  w Akcji  „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw ". Akcja ta również realizowana jest przez Agencję Rynku Rolnego.


W naszej szkole przystąpiliśmy do tej inicjatywy w ramach wspierania rodzimych producentów warzyw i owoców, ale także program ten w pewien sposób kontynuuje założenia Europejskich Programów Żywieniowych.

 

Do szkoły bezpłatnie dostarczane są jabłka z Gospodarstwa Sadowniczego z Jakubowa w woj. łódzkim.

 

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci, a główne założenie to  kształtowanie wśród nich odpowiednich nawyków żywieniowych.

 

Tekst:  ZSP2

 

1

2