Wielki sukces ucznów II LO

Patryk Mikołajec z klasy 2d został laureatem trzeciego miejsca XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności natomiast Łukasz Ćwięczek z klasy 3d uzyskał tytuł finalisty.