Warsztaty z dziedziny prawa dla klas pierwszych w I LO w Rybniku

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku odbywa się cykl warsztatów dotyczących propedeutyki prawnej. Przewodnikami po tej niełatwej tematyce są absolwenci I LO i zarazem rybniccy adwokaci: Pan Mecenas Michał Mizioch oraz Pani Mecenas Patrycja Kosidło-Pardej.

 

Warsztaty to właściwie cykl 4 spotkań, które odbywają się na lekcjach „Wiedzy o społeczeństwie” w klasach: 1e oraz 1f. Młodzież poznaje prawa przysługujące osobie wchodzącej w dorosłość, ale też zapoznaje się z najważniejszymi zasadami prawa cywilnego, karnego, a nawet konsumenckiego. Przykłady z życia wzięte i aktywizujące formy przekazu treści stają się głównym atutem tych zajęć. Całość zwieńczona zostanie symulacją rozprawy karnej.

 

Michał Mizioch – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Michał Mizioch jest adwokatem oraz koordynatorem Komisji Edukacji Prawnej oraz Kontaktu ze Szkołami Wyższymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W praktyce zawodowej zajmuje się między innymi sprawami z zakresu prawa gospodarczego i rodzinnego oraz problematyką ochrony danych osobowych. W wolnych chwilach biega oraz uprawia wspinaczkę.

 

Tekst: ZS1

 

Michal Mizioch lekcja