Warsztaty ekologiczne dla dzieci w TYGLU

W dniu 20.04.2016r. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku już po raz drugi zorganizowane zostały Warsztaty Ekologiczne „Nauka czy magia” przeznaczone dla uczniów  klas 4 i 5 szkół podstawowych. 

 

Głównym celem w/w zajęć było pogłębienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk  w tym roku położony był na bezpośrednie poznanie zjawisk  i procesów przyrodniczych. W warsztatach wzięło udział 75 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku wraz z opiekunami.

 

Uczestnicy  mogli obserwować i przeprowadzać doświadczenia fizyczne, chemiczne i biologiczne, rozwiązywać zagadki ekologiczne i szukać nowych zastosowań dla materiałów z recyklingu. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie, chętnie uczestniczyły w zajęciach i deklarowały chęć udziału w przyszłym roku. Nie tylko uczestnicy wynieśli korzyści z zajęć. Nasi uczniowie mieli możliwość wcielenia się w rolę nauczycieli, łatwo nawiązywali kontakt z dziećmi, współpracowali z opiekunami przy tworzeniu tematyki zajęć, wykazali się dużą kreatywnością.

 

Furorę wśród przybyłych dzieci robiły jak zwykle maskotki TYGLA - krecik i słoneczko. 

 

Pomysłodawca i koordynator warsztatów: mgr  Katarzyna Zniszczoł.

 

Osoby wspierające: mgr inż. Grażyna Kohut – dyrektor, mgr Zuzanna Dudziak, mgr inż. Ewa Burek, mgr inż. Aneta Piątkowska, mgr Barbara Kucyniak, mgr Izabela Kolonko.

 

Tekst: ZST