W marcu ruszają kolejne projekty

W marcu br Urząd Miasta Rybnika wspólnie z zaproszonymi szkołami przystąpi do realizacji dwóch 24 miesięcznych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2

 

1. "Szkoła dobrych pomysłów" projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 26 szkół podstawowych w Rybniku. Budżet w wysokości 2 554 970,00 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
- język obcy
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze
- koła zainteresowań ICT
- zajęcia z nauczania zintegrowanego
Projekt obejmuje zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć, wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, konkursy oraz badanie kompetencji uczniów. W celu zwiększenia zainteresowania dzieci m.in.kulturą, w ramach tzw. Animacji lokalnych zaplanowano współpracę z Kabaretem Młodych Panów. Program animacji zakłada organizację przeglądu grup kabaretowych funkcjonujących w projekcie połączonego z 15 edycją profesjonalnego przeglądu kabaretów „Ryjek 2010”. Zadanie „Weekendowy Uniwersytet dla ucznia” ma na celu podniesienie aspiracji edukacyjnych i zawodowych uczniów, ma stworzyć uczniom możliwość udziału w kursach
prowadzonych przez pracowników szkół wyższego stopnia, rozbudzających zainteresowania i przybliżających dziedziny nauki, z którymi na co dzień uczniowie szkół podstawowych się nie stykają. Podsumowaniem tego zadania będzie organizacja 4 festiwali nauki, prezentujących osiągnięcia naukowe dzieci. Zaplanowano także „Akademię rodziców” warsztaty z psychologami dla uczniów i ich opiekunów, celem zorganizowania pomocy uczniom z problemami wychowawczymi, edukacyjnymi oraz wypracowania skutecznych form współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami. 

 

2. „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji Edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów” projekt o budżecie 1 241 630,00 zł. Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 8 rybnickich liceów ogólnokształcących i profilowanych.
W ramach projektu realizowane będą:
- akademickie kursy przygotowawcze przy współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim oraz Akademią Ekonomiczną
- program „Mój samorząd” obejmujący opracowanie i realizację gry symulacyjnej „wirtualna Rada miasta”, odzwierciedlającej pracę prawdziwego samorządu terytorialnego. Planowane jest zoorganizowanie forum i czat z przedstawicielami rady miasta w Rybniku. Aktywność uczniów/uczestników gry będzie punktowana i nagrodzona.
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język obcy,  zajęcia matematyczno-przyrodnicze, koła zainteresowań z przedsiębiorczości i informatyczne.
W budżecie  projektu zaplanowano zakupy pomocy dydaktycznych, zakupy materiałów do zajęć, wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, badanie kompetencji uczniów.