VII Olimpiada Wiedzy Górniczej – tym razem w Rybniku!

10 stycznia br. w Rybniku odbył się półfinał Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. W tym roku jest to już siódma edycja tej olimpiady, która tym razem została zorganizowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. 

 

Organizator wcześniejszych edycji Olimpiady Wiedzy Górniczej – Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, ze względu na inne zobowiązania postanowił ją zawiesić. Decyzja ta spowodowała poruszenie wśród uczniów rybnickiego „Tygla”, którzy chcieli spróbować swoich sił w tej olimpiadzie. Mając na uwadze dobro uczniów, dyrektor ZST - Grażyna Kohut, podjęła starania o przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Górniczej w Rybniku. Wszystkie działania przygotowawcze zakończyły się sukcesem. Olimpiada została umieszczona na stronie MEN w wykazie olimpiad zawodowych uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „technik górnictwa podziemnego” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. Honorowy patronat nad VII Olimpiadą Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” objął Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer oraz Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera.

 

Tematyka Olimpiady „O Złotą Lampkę” jest zgodna z podstawą programową kształcenia w zawodzie „technik górnictwa podziemnego” określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Obejmuje wiedzę z zakresu technicznej eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych, przepisów prawa i bhp w górnictwie.

 

Do udziału w tegorocznej edycji Olimpiady zgłosiło się trzynaście szkół z województwa śląskiego, a także Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Powiatowy Zespół nr6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.

 

Zawody II stopnia, czyli eliminacje do finału, które odbyły się 10 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku miały formę testu składającego się z pięćdziesięciu pytań, na które należało odpowiedzieć w ciągu 50 minut. Politechnikę Śląską w Gliwicach reprezentowali: Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii, dr inż. Sergiusz Boron oraz nauczyciel akademicki, dr inż. Jan Kania.

 

Do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Są to, w kolejności zdobytych punktów, następujące osoby:

1. Jakub Gabryś z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu (op. Anna Kamińska);
2. Daniel Maroszek z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim (op. Helena Spyra);
3. Jarosław Borgiel z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju (op. Małgorzata Rolka);
4. Dawid Siedlaczek z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim (op. Helena Spyra);
5. Jacek Jedut z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim (op. Paweł Szkuat);
6. Mateusz Sobik z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku (op. Monika Korduła);
7. Maciej Ożóg z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim (op. Paweł Szkuat);
8. Łukasz Paszek z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach (op. Marian Bajorowicz);
9. Piotr Łukoszek z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku (op. Ewa Gitner-Szrajer);
10. Mateusz Skulich z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie (op. Roman Pawlik);
11. Adam Hajduga z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach (op. Marian Bajorowicz);
12. Sebastian Wawrzyczek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach (op. Agnieszka Dworak).

 

W/w finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 12 stycznia br.

 

Na finał VII Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” zapraszamy 30 marca br. do rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych. Będzie on składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy rozwiążą test obejmujący trzydzieści pytań jednokrotnego wyboru, a w drugiej – odpowiedzą na trzy pytania.

 

Wszystkim uczestnikom zmagań półfinałowych dziękujemy za udział. Finalistom gratulujemy i jednocześnie życzymy owocnych przygotowań do ostatniego etapu olimpiady.

 

Tekst: ZST