VII Olimpiada Wiedzy Górniczej – tym razem w Rybniku

30 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się finał Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”, wpisanej na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku była już to siódma edycja tej olimpiady, która tym razem została zorganizowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. 

 

Honorowy patronat nad VII Olimpiadą Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” objął Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer, Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera oraz Gazeta Górnicza. Politechnikę Śląską w Gliwicach reprezentowali: Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii, dr inż. Sergiusz Boron oraz nauczyciel akademicki dr inż. Jan Kania.

 

Do tegorocznej Olimpiady Wiedzy Górniczej zgłosiło się 14 szkół, 34 zawodników. 10 stycznia w ZST odbył się półfinał. Wyłoniono wówczas 12 finalistów, którzy zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Finał składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań testowych. Wyłoniono 6 laureatów ubiegających się o pierwsze miejsce a tym samym o najwyższe trofeum, Złotą Lampkę Górniczą. W drugiej części finału zawodnicy odpowiadali na serię trzech pytań ustnych.

 

W rezultacie zmagań laureatem pierwszego miejsca został uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim, Dawid Siedlaczek. Kolejne miejsca zajęli: Jakub Gabryś z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu – miejsce drugie, Mateusz Sobik z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – miejsce trzecie, Piotr Łukoszek z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – miejsce czwarte, Sebastian Wawrzyczek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach – piąte miejsce, laureatem szóstego miejsca został Daniel Maroszek, uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim.

 

Główne nagrody oraz „Złotą Lampkę ” ufundował Prezydent Miasta Rybnika, Pan Piotr Kuczera.

 

Tygiel wszystkim sponsorom nagród serdecznie dziękuje.

 

Laureatom oraz finalistom Olimpiady gratulujemy.

 

Tekst: ZST