VII Międzyszkolna Olimpiada Misyjna

25 października 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku Kłokocinie odbyła się VII Międzyszkolna Olimpiada Misyjna.

Temat tegorocznej edycji: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – patronka misji.

 

W olimpiadzie wzięło udział 13 drużyn z ośmiu szkół podstawowych:
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Rybnik (2 drużyny)
- Szkoła Podstawowa  –  Jejkowice ( 2 drużyny)
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8  – Rybnik (2 drużyny)
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 – Golejów
- Szkoła Podstawowa nr 1 – Świerklany (2 drużyny)
- Szkoła Podstawowa nr 12 – Rybnik 
- Szkoła Podstawowa nr 20 – Rybnik
- Szkoła Podstawowa – Jankowice (2 drużyny)

 

Zwycięzcami tegorocznej olimpiady zostali:
I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Golejowie
II miejsce – SP w Jejkowicach
III miejsce – SP nr 1 w Świerklanach

Uczniowie SP 19 – jako gospodarze – nie wzięli udziału konkursie.

 

Celem tegorocznej edycji konkursu było przybliżenie postaci Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która została ogłoszona patronką misji choć nigdy na misjach nie była. Jej przykład pokazuje jak bardzo potrzebne jest światu, misjom oraz misjonarzom nasze duchowe zaangażowanie, modlitwa oraz wsparcie poprzez codzienne trudy i wyrzeczenia ofiarowane z serca na rzecz tych wszystkich, którzy posługują w odległych zakątkach świata. Dzięki olimpiadzie dzieci zrozumiały, że być misjonarzem może być każdy człowiek  niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Postawa św. Teresy uczy wrażliwości na problemy i potrzeby drugiego człowieka oraz zachęca do podejmowania trudu „bycia dobrym” w zmaterializowanym świecie.

 

Tegoroczna olimpiada składała się z dwóch części – teoretycznej i artystycznej. Część teoretyczna polegała na napisaniu przez drużynę testu ze znajomości życia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, natomiast w części artystycznej drużyny zaprezentowały wybrane sceny z życia św. Teresy. Każda drużyna przygotowała również plakat pt. „Być misjonarzem jak Święta Teresa od Dzieciątka Jezus” za który mogła uzyskać dodatkowe punkty. Poszczególne konkurencje oceniane były przez powołane jury do którego należeli: ksiądz misjonarz Ireneusz Kliche, katecheta z SP 20 ks. Wojciech Kamczyk, nauczyciel z SP 19 Beata Wawoczny oraz katechetka z SP 19 Maria Pawlas. Szczególnym gościem Olimpiady był ksiądz Ireneusz Kliche, który opowiedział o swojej pracy misyjnej oraz poprzez prezentacje multimedialną przybliżył dzieciom specyfikę życia w Argentynie, gdzie miał okazję posługiwać przez osiem lat jako misjonarz. Podczas Olimpiady panowała ciepła rodzinna atmosfera, było dużo śpiewu, tańca i muzyki z różnych zakątków świata. Każdy uczestnik został nagrodzony dyplomami, obrazkami oraz innymi gadżetami związanymi z działalnością misyjną Kościoła. Tegoroczna Olimpiada misyjna była dla uczestników nie tylko sprawdzeniem wiadomości, ale stała się przede wszystkim inspiracją do większego zaangażowania na rzecz misji. 

 

Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem Olimpiady, zakupem prezentów dla uczestników oraz nagród dla finalistów poniosła Rada Rodziców przy SP 19 w Rybniku.

Tekst: Maria Pawlas – katechetka w SP 19 w Rybniku