Videoclip profilaktyczny Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w ramach zadania publicznego pn. „Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”, w związku z nasilającym się problemem złej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w takcie pandemii oraz rosnącą liczbą samobójstw i samookaleczeń wśród tej grupy wiekowej przygotowało videoclip profilaktyczny pt. „Mroczny blask”.