Uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W dniu 18 października 2012 w Urzędzie Miasta Rybnika odbyła się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas spotkania młodzież reprezentująca rybnickie szkoły podsumowała ostatnie wydarzenia, dyskutowano o kolejnych oraz dokonano zaprzysiężenia nowych radnych na rok szkolny 2012/2013. Ustalono plan działań w zakresie XI edycji akcji charytatywnej „Czapka św. Mikołaja”.

W sesji uczestniczyła również Pani Prezydent Joanna Kryszczyszyn oraz przedstawiciele Rady Miasta Rybnika.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przywitanie zaproszonych gości.

3. Sprawdzenie obecności radnych.

4. Zaprzysiężenie nowych radnych MRM

5. Podsumowanie Tygodnia Zrównoważonego Transportu i konkursu „Scena na kółkach” w dniu 22 września

6. Podsumowanie koncertu charytatywnego „W końcu coś dla kogoś a nie dla siebie” 23-24 sierpnia - Boguszowice

7. Relacja z wyjazdu zagranicznego do miasta partnerskiego Lievin

8. Przygotowanie 11 edycji akcji charytatywnej „Czapka św. Mikołaja”

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

p1030531p1030529p1030530p1030532p1030534p1030536