„Urban_In. Miasto dla każdego”.

Chcesz mieć wpływ na to jak wygląda i funkcjonuje Twoje najbliższe otoczenie? Weź udział w konkursie „Urban_In. Miasto dla każdego”. Zapraszamy do składania prac konkursowych w kategorii Młodzi pasjonaci (dla osób w wieku 15–22 lat) w terminie do 31 marca 2022.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego – Młodzi pasjonaci, przygotuj pracę odpowiadającą na pytanie: „Co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?”. Forma pracy jest dowolna – kluczowa jest twoja kreatywność. Może to być film, nagrany lub spisany reportaż, plakat, makieta, podcast lub strona www. Pracę konkursową możesz przygotować samodzielnie lub w zespole liczącym od dwóch do pięciu osób. Wszystkie kryteria formalne i merytoryczne są dostępne w regulaminie konkursu.

 

Dla laureatów i laureatek przyznane zostaną po trzy nagrody finansowe (za 1, 2 i 3 miejsce) w każdym z trzech obszarów tematycznych:

  • nagroda za 1 miejsce – 2000 zł,
  • nagroda za 2 miejsce – 1500 zł,
  • nagroda za 3 miejsce – 1000 zł.

 

Więcej o konkursie na stronie https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/31831-konkurs-urban-in-miasto-dla-kazdego-mlodzi-pasjonaci