Unia Europejska? Można ją oswoić!

Uczeń klasy Ia - Daniel Brachman (I LO im. Powstańców Śląskich) został laureatem etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej, uzyskując IV miejsce w kraju na ponad 40 uczestników zawodów na szczeblu ogólnopolskim. 

 

Jako laureat olimpiady wykazał się specjalistyczną wiedzą na temat prawa Unii Europejskiej, uzyskując wstęp m.in. na następujące kierunki studiów: prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka,  na takie uczelnie jak np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, KUL, UMK w Toruniu.

 

Opiekunem merytorycznym olimpijczyka jest nauczyciel historii Pan Rafał Morawiec.

 

Tekst: I LO