Uczniowie ZST wśród finalistów Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

27 marca 2015 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbył się finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Organizatorami tej Olimpiady są Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

 

Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady i Komitet Honorowy. Patronat nad Olimpiadą sprawują: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, eurodeputowany dr Jan Olbrycht, eurodeputowany Marek Plura oraz przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG dr hab. Urszula Myga-Piątek.
Do zawodów przystąpiło 186 uczestników, spośród których w kolejnych eliminacjach wyłoniono 18 dopuszczonych do finału. Wśród finalistów znaleźli się dwaj uczniowie naszego Technikum: Michał Foreiter (2 Te) i Łukasz Konsek (3 Td), którzy przygotowali prace z zakresu gwary śląskiej oraz geografii, pod opieką mgr Krystyny Pierchały i mgr Alojzego Zimończyka. 

Tekst: ZST