Uczniowie ZST w kolejnym etapie ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Dwaj uczniowie Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku zostali zakwalifikowani do drugiego etapu ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uczeń Adam Suda z kl. IV Tm, kształcący się w zawodzie technik mechatronik zakwalifikował się z przedmiotu matematyka (nauczyciel prowadzący: Elżbieta Matysik), zaś Mateusz Malik z kl.II Tb kształcący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego – z przedmiotu geografia z elementami geologii (nauczyciele prowadzący: Izabela Warzecha i Małgorzata Kunka).
    

Aby zakwalifikować się do drugiego etapu olimpiady, który odbędzie się w lutym uczniowie musieli uzyskać  70 % punktów możliwych do uzyskania na sprawdzenie umiejętności.

 

Celem tej olimpiady jest zachęcenie młodzieży do intensywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz lepsze przygotowanie do podjęcia studiów technicznych.

 

Tekst: ZST