Uczniowie ZS 1 laureatami trzech pierwszych miejsc konkursu historycznego! W nagrodę pojadą na wyjazd naukowy do siedziby Parlamentu Europejskiego.

Trzech uczniów I Liceum Ogólnokształcącego – Andrzej Szpak (3a), Filip Magiera (3a), Bartosz Bochentyn (2d) – zostało laureatami trzech pierwszych miejsc w wojewódzkim konkursie historycznym „Polska w Europie – od Jałty do Maastricht”, zorganizowanym 21 marca w ZS nr 3 w Rybniku, pod patronatem Bolesława Piechy – posła do Parlamentu Europejskiego oraz Grzegorza Janika – posła na Sejm RP.

 

Jako laureaci I, II i III miejsca uczniowie zostali zaproszeni – przez europosła Bolesława Piechę – do wyjazdu naukowego, którego celem będzie poszerzenie ich wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.

 

Opieka merytoryczna- Rafał Morawiec.

 

Tekst: ZS 1