Uczniowie z ZSM-E najlepsi w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym

W II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym, zorganizowanym przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wzięło udział niemal 150 uczniów z 16 szkół kolejowych z całej Polski.

 

W konkursie drużynowym najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, drugie miejsce zajął Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, a trzecie Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Zwycięską drużynę „Mechanika” tworzyli następujący uczniowie: Mateusz Mika, Adrian Gierlotka oraz Igor Woźnica.

 

Zadaniem uczestników było rozwiązanie w czasie 1,5 h testu wiedzy składającego się z 25 pytań zamkniętych dotyczących szeroko rozumianej tematyki transportu kolejowego.

 

Konkurs adresowany był do uczniów kształcących się w specjalnościach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych tematem transportu kolejowego.

 

Celem wydarzenia było promowanie wiedzy o transporcie kolejowym poprzez wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie współpracy między podmiotami kształcącymi w w/w zawodach oraz promocja kształcenia na kierunkach realizowanych w zakresie transportu i kolejnictwa.

Tekst: Marek Holona (Dyrektor ZSME)

 

Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym