Uczniowie TYGLA - finalistami olimpiady OOWEiE

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2015 roku w Częstochowie odbyła XXXVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

 

Olimpiada organizowana jest pod patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tegoroczna Olimpiadę współorganizowały dwie częstochowskie placówki oświatowe - Zespół Szkół im. Bolesława Prusa oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W rywalizacji brało udział prawie 400 uczniów z szkół z całej Polski.
Pierwsza edycja Olimpiady odbyła się w roku 1973 z inicjatywy krakowskich placówek oświatowych. Obecnie zasięg Olimpiady jest ogólnopolski, a zdarzają się nawet przedstawiciele innych krajów. Regulamin określa współzawodnictwo uczniów w trzech etapach: test pisemny (wszyscy uczestnicy odpowiadają na zestaw 50 pytań zamkniętych), część praktyczna (najlepsi uczestnicy po części pierwszej rozwiązują zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) i odpowiedź ustna (12 finalistów odpowiada na pytania przed komisją). W tegorocznej edycji najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych brali udział w następujących kategoriach: elektryczna, elektroniczna, elektroniki medycznej, mechatroniczna, teleinformatyczna i informatyczna.
W tegorocznej OOWEiE uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku wzięli udział w trzech kategoriach: elektrycznej (Dawid Dyrbuś i Mateusz Gąska z klasy 4Tl), mechatronicznej (Maciej Aleksandrowicz i Jakub Kaziur z klasy 3Tm) oraz informatycznej (Tomasz Kajtoch i Piotr Kuźnik z klasy 3Ti). Podczas dwudniowych zmagań znakomicie zaprezentowali się Nasi elektrycy, którzy uzyskali tytuł finalisty i zajęli odpowiednio 7 miejsce (Dawid Dyrbuś) i 8 miejsce (Mateusz Gąska). W grupie mechatronicznej znakomicie zaprezentował się Maciej Aleksandrowicz, który również uzyskał tytuł finalisty zajmując 8 miejsce. Ponadto Jakub Kaziur awansował do drugiego etapu Olimpiady (część praktyczna) i ostatecznie zajął 15 miejsce.
W nagrodę za zajęcie wysokiego miejsca finaliści otrzymali zaświadczenia uprawniające do wstępu na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju. Na podstawie wykazu turniejów i olimpiad zawodowych zarejestrowanych przez MEN i ogłoszonych przez CKE tytuł finalisty OOWEiE zwalnia dodatkowo z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Gratulujemy!

 

Tekst: ZST

 

zst bmp

Finaliści XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej z opiekunem, od lewej:  Michał Tokarz, Maciej Aleksandrowicz, Dawid Dyrbuś, Mateusz Gąska