Uczniowie I LO w Rybniku spotkali się ze studentką Arabistyki i Islamistyki

Uczniowie klas humanistycznych I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku spotkali się z absolwentką szkoły, Zuzanną Oniszczuk.

 


Studentka 5 roku Arabistyki i Islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim zaprezentowała młodzieży założenia oraz wyniki swojej pracy w charakterze obserwatora praw człowieka w ramach programu EAPPI pod patronatem Światowej Rady Kościołów (World Council of Churches). Miejscem jej pracy był Zachodni Brzeg Jordanu.


W trakcie spotkania uczniowie zapoznani zostali przede wszystkim z warunkami życia oraz codziennymi problemami Palestyńczyków na terenach okupowanych przez Izrael. Całość wykładu ilustrowały zdjęcia, mapy oraz dane statystyczne opisujące życie na tych ziemiach.

W drugiej części spotkania wywiązała się interesująca dyskusja, w trakcie której młodzież pytała o warunki pobytu wolontariuszy, poziom wykształcenia społeczeństwa palestyńskiego, rolę i pozycję kobiety w społeczeństwie arabskim, codzienne relacje arabsko-żydowskie, wreszcie - szanse na trwałe zakończenie konfliktu. Nie zabrakło również pytań o znajomość języka arabskiego naszego gościa (udowodniła ją wypowiedzią na temat swojej pracy) oraz charakterystykę Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

Spotkanie poprowadził nauczyciel historii Łukasz Cyran.

 

 


 

 

Zuzanna Oniszczuk - 23 lata, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, obecnie studentka Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2013 zdała egzamin licencjacki na Wydziale Orientalistycznym, specjalność Arabistyka i Islamistyka, a w 2015 planuje obronić pracę magisterską związaną z tematem praw człowieka na Bliskim Wschodzie. Studiowała także w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, gdzie napisała pracę licencjacką na temat polityki ONZ wobec chrześcijan w Syrii, Iraku i Egipcie.

 

W Warszawie pracowała przez rok jako pomoc dla mieszkającej w Polsce rodziny syryjskiej, asystując im w procesie pozyskania statusu uchodźcy.

 

W roku 2014 spędziła 3 miesiące w Palestynie jako obserwator praw człowieka w ramach programu EAPPI pod patronatem Światowej Rady Kościołów (World Council of Churches). Teren jej pracy obejmował całą Dolinę Jordanu, gdzie dokumentowała przypadki łamania praw człowieka przez władze Izraela.

 

Tekst: I LO