Uczeń ZST Młodym Liderem Innowacji Województwa Śląskiego

 

23 kwietnia 2013 roku w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach odbyła się gala wręczenia Śląskich Liderów Innowacji. Jedną z wyróżnionych osób był Dawid Harazim – uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

Jego praca pod tytułem „Prototyp robota umożliwiającego testowanie algorytmów mapowania opartych o sztuczną inteligencję w zastosowaniu w autonomicznych samochodach” uzyskała 1 miejsce w kategorii KONSTRUKTOR - ELEKTRONIK w konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego, którego III edycja odbyła się 27 marca 2013 roku w Jastrzębiu Zdroju. Promotorem pracy był Michał Tokarz.

 

Organizatorem konkursu Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego są Centrum Innowacji WKTiR (Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji) w Katowicach oraz Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: PROGRAMISTA, WYNALAZCA, DYDAKTYK, EKOLOG, KONSTRUKTOR-ELEKTRONIK. Prace konkursowe oceniane są przez specjalistów w danej dziedzinie – pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureaci finału wojewódzkiego w każdej kategorii konkursowej otrzymują statuetki i dyplomy „Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego” oraz mogą na koszt organizatora zaprezentować swoje prace na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG-KATOWICE organizowanych przez Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach.

Autor projektu, Dawid Harazim, jest uczniem trzeciej klasy, kształcącym się w zawodzie technik mechatronik. Jego zainteresowania przede wszystkim obejmują tematy związane z robotyką, elektroniką oraz automatyką.

Przedmiotem pracy był model robota – pojazdu, w którym zastosowano elementy sztucznej inteligencji oraz algorytmy mapowania obszaru. Obecnie koncerny samochodowe przeprowadzają badania nowych typów pojazdów, w których systemy automatyki oparte między innymi o sztuczną inteligencję będą miały za zadanie wspomaganie kierowcy w celu zwiększenia bezpieczeństwa jazdy. Odpowiednie systemy sterownia będą w stanie w sposób autonomiczny podejmować decyzje w przypadku pojawiających się zagrożeń, zmiany sytuacji w środowisku, itp. Dawid Harazim wykazał się dużą znajomością zagadnień związanych z techniką regulacji, budową i doborem elementów elektronicznych, zasadami sterowania silników elektrycznych, programowaniem mikrokontrolerów. Szczególną wartość pracy stanowił fakt zastosowania algorytmów mapowania z użyciem elementów sztucznej inteligencji. Algorytmy te mają na celu analizę trasy przejazdu robota i znalezienie wyjścia z labiryntu. Autor wykazał się w tym miejscu wiedzą znacznie przekraczającą zakres programowy szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Tekst: ZST

 

Dawid Harazim