Uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku stypendystą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku jako jedyna szkoła techniczna w regionie po raz trzeci z kolei ma stypendystę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Tym razem został nim Maciej Aleksandrowicz uczeń Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica – finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz Laureat I miejsca Młodego Lidera Innowacji Technicznych Województwa Śląskiego.

 

Maciej – obecnie uczeń klasy maturalnej kształcący się w zawodzie technik mechatronik – odebrał wyróżnienie za swoje wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2014/2015 w postaci stypendium podczas uroczystej akademii rozdania dyplomów z rąk Pani Minister Edukacji Narodowej, która odbyła się na auli biblioteki Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie gratulujemy Maciejowi, tym bardziej, że wspomniane wyróżnienie zdobył za osiągnięcia w trzeciej klasie.

 

Tekst: ZST

 

Maciej Aleksandrowicz