Uczeń TYGLA – stypendysta SEP

Jak co roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Gliwicach przyznaje stypendium naukowe dla uczniów szkół technicznych. Stypendium te otrzymują uczniowie za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych zawodowych oraz za wyniki w nauce i zaangażowanie w rozwijaniu swoich zainteresowań technicznych. W roku szkolnym 2015/2016 stypendystą SEP został Maciej Aleksandrowicz – uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

 

Maciej Aleksandrowicz jest obecnie uczniem klasy czwartej o profilu technik mechatronik. Otrzymane stypendium stanowi docenienie jego osiągnięć oraz wszechstronności zainteresowań za rok szkolny 2014/2015. Największym osiągnięciem ucznia w klasie trzeciej było uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej. Tytuł ten jest związany z zwolnieniem z części pisemnej egzaminów zawodowych oraz uzyskaniem indeksu na krajowe uczelnie techniczne. Ponadto Maciej Aleksandrowicz uzyskał I miejsce z wyróżnieniem Grand Prix w konkursie o tytuł Młodego Lidera Innowacji 2015 w kategorii pomysł techniczny oraz uczestniczył w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, konkursie E(X)PLORY.

Duży wpływ na uzyskanie tytułu stypendysty SEP ma wszechstronność ucznia. W przypadku Macieja Aleksandrowicza to nie tylko jego wybitne osiągnięcia naukowe, lecz również reprezentowanie Zespołu Szkół Technicznych w międzynarodowych wymianach w Grecji i Rumunii w ramach programu unijnego COMENIUS.

 

Tekst: ZST