Uczeń TYGLA laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 roku odbyła się jubileuszowa XL Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Olimpiada ta odbywa się pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Finał tegorocznej edycji odbył się w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.

 

 

Jak co roku uczniowie mogli brać udział w sześciu grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, elektroniki medycznej, mechatronicznej, informatycznej i teleinformatycznej. Zmagania podczas OOWEE są bardzo trudne i wymagają od uczestników bardzo dużej wiedzy, często wykraczającej poza poziom szkoły średniej. Laureaci i finaliści Olimpiady wyłaniani są w trzech etapach – testu teoretycznego, zastosowania umiejętności praktycznych w rozwiązywaniu zadań oraz dla najlepszych odpowiedzi teoretycznej przed komisją konkursową.

W tegorocznej Olimpiadzie znakomicie zaprezentował się uczeń klasy 4Te Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – Błażej Wieczorek. W grupie elektrycznej zajął on trzecie miejsce i uzyskał tytuł laureata.

 

Osiągnięcie to jest bardzo cenne, ponieważ oprócz nagród rzeczowych laureat otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie techniczne w kraju oraz promesę AGH gwarantującą przyjęcie na tą uczelnię z pominięciem warunków rekrutacji.

 

Należy również zaznaczyć, że w finale centralnym w grupie elektrycznej uczestniczyła uczennica klasy 4Tl ZST– Martyna Cieśla, która zajęła wysokie 14 miejsce. Była ona jedyną dziewczyną startującą w finale centralnym.

 

Za przygotowanie uczniów w bieżącej edycji Olimpiady odpowiadali Łukasz Lip i Michał Tokarz.

 

Tekst: ZST