Uczeń rybnickiego "TYGLA" finalistą Olimpiady

W dniach 27 – 28 marca 2014 roku w Lublinie odbyła XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Olimpiada organizowana jest pod patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W tegorocznej Olimpiadzie w rywalizacji o tytuły laureatów i finalistów przystąpiło 305 uczniów z 72 szkół z Polski i z Ukrainy.

 

W tegorocznej Olimpiadzie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Podczas dwudniowych zmagań w grupie mechatronicznej znakomicie zaprezentował się uczeń klasy 4Tm Dawid Harazim, który został finalistą. W nagrodę za zajęcie wysokiego miejsca uczeń otrzymał zaświadczenia uprawniające do wstępu na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju. Tytuł finalisty Olimpiady zwalnia dodatkowo z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto w rywalizacji w zawodach brali też udział: Sebastian Przeździng uczeń klasy 4Te i Dawid Dyrbuś uczeń klasy 3Tl w grupie elektrycznej oraz Dawid Zioło uczeń klasy 4Tm w grupie mechatronicznej, którzy również dobrze zaprezentowali się na forum ogólnopolskim.

 

Nad właściwym przygotowaniem uczniów czuwali nauczyciele przedmiotów zawodowych Robert Dziurski, Łukasz Lip i Michał Tokarz.

 

Tekst: ZST