Uczeń I LO Rybniklaureatem LIX Olimpiady Astronomicznej.

Mateusz Bronikowski, uczeń klasy maturalnej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku, został laureatem LIX Olimpiady Astronomicznej. Dzięki wywalczonemu drugiemu miejscu w grudniu będzie reprezentował Polskę w 10 Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki w Indiach.

 

W finale LIX Olimpiady Astronomicznej w Planetarium Śląskim w Chorzowie wzięło udział 21 osób z całego kraju. Konkurs był złożony z trzech części, w tym z zadań teoretycznych, z analizy danych i obserwacji pod sztuczną kopułą Planetarium Śląskiego. Odbyło się także spotkanie z redaktorem naczelnym czasopisma astronomicznego Urania.

 

Mateusz Bronikowski wywalczył drugie miejsce i tytuł laureata LIX Olimpiady Astronomicznej. Dzięki temu będzie reprezentował Polskę w 10. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki w Indiach. Zostanie ona zorganizowana w mieście Bhubaneswar w dniach od 10 do 19 grudnia 2016 roku. Polska drużyna będzie składać się z pięciu osób. W głównej części zawodów uczniowie będą rywalizować indywidualnie, ale zaplanowano także klasyfikację drużynową.

 

Do konkursu Mateusza Bronikowskiego przygotowywał mgr Grzegorz Przybyła z Koła Astronomicznego Albireo, a jego nauczycielem fizyki w I LO w Rybniku jest mgr Krystyna Uherek.

 

Warto przypomnieć, że Mateusz Bronikowski, będąc w klasie pierwszej, wywalczył czwarte miejsce i tytuł laureata w LVII Olimpiadzie Astronomicznej. Później reprezentował nasz kraj w Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomii i Astrofizyki w Rumunii.

 

W przyszłości Mateusz Bronikowski planuje studiować astrofizykę na Uniwersytecie Cambridge i prowadzić karierę naukową.

 

Tekst: I LO

 

Mateusz Bronikowski